Kartonkilautasten käyttökohteita

Användningsobjekt - Kartongunderlag

Livsmedelsindustrin

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för förpackning och transport av livsmedel för de olika branscherna inom livsmedelsindustrin, såsom färdigmatsindustrin, bagerierna och mejeriindustrin samt honungsframställningen.

elintarviketeollisuus.jpg

Förpackning av livsmedel

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för förpackning av livsmedel för de olika branscherna inom livsmedelsindustrin, såsom färdigmatsindustrin, bagerierna och mejeriindustrin samt honungsframställningen.

elintarvikkeiden-pakkaus.jpg

Förpackning av färdigmat

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för olika branscher inom livsmedelsindustrin, såsom färdigmatsindustrin, bagerier och mejeriindustri samt honungsframställning

valmisruokien-pakkaaminen.jpg

Kartongunderlag

En kartongförpackning ger skydd och hållbarhet åt såväl kalla som varma livsmedel.

Bekanta dig