Muovipakkauksien käyttökohteita

Användningsobjekt - Plastförpackningar

Livsmedelsindustrin

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för förpackning och transport av livsmedel för de olika branscherna inom livsmedelsindustrin, såsom färdigmatsindustrin, bagerierna och mejeriindustrin samt honungsframställningen.

elintarviketeollisuus.jpg

Förpackning av livsmedel

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för förpackning av livsmedel för de olika branscherna inom livsmedelsindustrin, såsom färdigmatsindustrin, bagerierna och mejeriindustrin samt honungsframställningen.

elintarvikkeiden-pakkaus.jpg

GN-dimensionerade livsmedelsförpackningar

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar tillverkade enligt det standardiserade kärlstorlekssystemet för förpackning av färdigmat, kött och sallader i storkök.

gn-mitoitetut-elintarvikepakkaukset.jpg

Luft- och vätsketäta livsmedelsförpackningar

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för honung, fisk och sylter, som kräver luft- och vätsketäta förpackningar för att bevara sina egenskaper ända fram till slutanvändaren.

ilma-ja-nestetiiviit-elintarvikepakkaukset.jpg

Förpackning av mjölkprodukter

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för förpackning av mejeriernas och ysteriernas produkter.

maitotuotteiden-pakkaaminen.jpg

Förpackning av färskvaror

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för förpackning av färskvaror såsom färdigmat, kött och sallader för livsmedelsindustrin, restauranger, skolor och inrättningar.

Förpackning av färdigmat

Vi erbjuder livsmedelsförpackningar för olika branscher inom livsmedelsindustrin, såsom färdigmatsindustrin, bagerier och mejeriindustri samt honungsframställning

valmisruokien-pakkaaminen.jpg

plastförpackningar

En plastförpackning ger kalla eller varma livsmedel skydd och hållbarhet.

Bekanta dig