Artekno Oy

Artekno Oy

Artekno Oy grundades 1953. Under decenniernas lopp har företaget vuxit till en betydande tillverkare och importör, som betjänar såväl livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin som privata konsumenter.

Artekno Oy:s produkturval sträcker sig från livsmedelsförpackningar och förpackningsdelar till olika slags tekniska produkter i kompositplast och polyuretan. Vår helhetstjänst täcker förutom planering och produktion stöd av vårt omfattande nätverk av underleverantörer. Vi drar försorg om vår kund under en produkts hela livscykel.

Artekno Oy är inte bara ett stabilt, utan också ett dynamiskt företag. I och med de ekonomiska resurserna är en vågad produktutveckling, nya produkter och innovativ planering en väsentlig del av bolagets verksamhet. Vår framgång baserar sig på smidig, kundcentrerad verksamhet och långt utvecklat specialknow-how. Lång erfarenhet, leveranssäkerhet och hög kvalitet på produkterna är saker, som våra kunder sätter värde på.

Artekno - Solumuovin valmistus
Nyckeltal

Vår omsättning år 2015 var 18 miljoner euro.
Vi sysselsätter ca 130 personer i Finland på två olika orter.

Mission

Vi skapar mervärde åt våra kunder genom att erbjuda planeringsknow-how, som baserar sig på lång erfarenhet, de bästa materiallösningarna och en effektiv produktionskedja.

Vision

Marknadsledare på utvalda affärsverksamhetsområden.

Värden

Utgångspunkten för vår verksamhet är kundtillfredsställelse. Vi värdesätter kunnig personal och vi vill erbjuda långvariga och stabila arbetsförhållanden, som är grundvalen för våra tjänster. Som arbetsmiljö är Artekno Oy stabilt, men till sin anda innovativt.

Artekno Oy - yritys
Miljöpolitik

Artekno Oy strävar i all sin verksamhet till att beakta att miljön mår bra och att kontinuerligt finna bättre lösningar för att hindra förorening av miljön:

  • Vi följer med hur miljö- och säkerhetslagstiftningen ändras och utvecklas samt verkar i enlighet med lagar och förordningar samt tillståndsvillkor.
  • Vi motiverar, utbildar och handleder vår personal att agera så att frågor med anknytning till miljö, hälsa och säkerhet beaktas i vart och ett arbetsskede.
  • Vi informerar internt om miljöangelägenheter och hur de utvecklas.
  • Vi utvecklar fortgående vår verksamhet och informerar vid behov utomstående intressenter om våra mål i anslutning till miljön.
  • Vi värdesätter i vår verksamhet kunder och leverantörer, som beaktar miljöfrågorna i sin egen verksamhet.

Arteknos ledning ställer upp miljömålen och bär ansvar för att beaktandet av miljön är en del av företagets naturliga verksamhet.

Kontakta oss