Artekno tutkii ja kehittää

Artekno forskar och utvecklar

Planering av och forsknings- och produktutvecklingsarbete på värme- och kylförvaringsprodukter samt tekniska cellplastdelar

Utgångspunkten för planeringen av en ny cellplastprodukt eller förpackning är att kunden och slutanvändaren är nöjda. Arbetsredskapen är långvarig erfarenhet, moderna planeringsprogram, god problemlösningsförmåga samt goda och solida relationer till arbetsredskaps- och råämnesleverantörerna.

En genomtänkt konstruktion av den form som behövs för tillverkningen av en produkt möjliggör senare en snabb och ekonomisk produktmodifiering. Den mångsidiga variabilitet och förnybarhet som erhållits på detta sätt säkrar ett omfattande användningsområde samt en lång livscykel för produkten.

Forsknings- och utvecklingsarbete på livsmedelsförpackningar

Forskning och utveckling är en viktig del av produktutvecklingen av en livsmedelsförpackning. Målet är att hitta kostnadseffektiva kundspecifika lösningar för livsmedelskedjan.

Tutkimus ja kehitys

Polyuretan och PDCPD: forsknings- och utvecklingsarbete, planering

I ju tidigare skede vi deltar i planeringen av en produkt, desto bättre svarar produkten mot målet.

I planeringsskedet av en produkt beaktar vi de väsentliga saker som påverkar tillverkningen och processeringen av formen - utan att glömma de egenskaper som önskas i slutprodukten, som bland annat är materialets strömningar i formen, placeringen av de tilläggsdelar som kommer till gjutet, krympningarna i den gjutna produkten, materialval, formens hållbarhetstider och formens tillverkningskostnader.

Forsknings- och utvecklingsarbete och planering av komposit plast

Produktionsformen är den viktigaste delen av en bra slutprodukt. Därför ägnar man mycket uppmärksamhet åt att planera och göra mall och form. Ett gott slutresultat uppstår bara med långvarig erfarenhet och yrkesskicklighet, som vi på Artekno erbjuder i alla skeden av ett projekt.

Tillverkningen av en produkt i komposit plast inleds med planeringen av formen. För att göra formen behövs det en mall, som kan tillverkas av många material. Det mest traditionella mallmaterialet är trä, men också många kompositmaterial är användbara som råämne för en mall.

Tutkimus ja kehitys


Kontakta oss