Arteknon henkilöstö

Arteknos personal

Vår personal fördjupar fortgående sin kompetens och engamanget för sitt eget specialområde. Våra nyckelpersoner för de olika materialen hittar nytt att lära sig inom sin specialbransch till och med under decennier. Långa anställningsförhållanden är de facto typiska för vårt företag.

En kunnig personal är en stark konkurrensfördel för oss. Vi betonar betydelsen av innovationer och vi tar till oss teknologier stödande oss på vår gedigna erfarenhet. Just denna kombination av erfarenhet och reformvänlighet länder till slut våra kunder till fördel.

Arteknos kvalitetspolitik
  • Var och en anställd vid Artekno ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete.
  • Var och en är skyldig att göra allt för att man ska förstå kundens krav och kunna verkställa dem.
  • Vi förbinder oss vid att uppfylla kundens krav och en fortgående förbättring.
  • Var och en är skyldig att göra allt för att också andra arbetstagare och avdelningar ska kunna lyckas i sitt arbete.
  • Med hjälp av gott samarbete och fortgående utveckling strävar vi efter felfria leveranser, effektiv verksamhet och nöjda kunder.
Arteknon henkilöstö
Rekrytering

En motiverad, utbildad och välmående personal är vår viktigaste resurs. Vår arbetsatmosfär är uppskattande, öppen och sporrande. Långvariga och stabila arbetsförhållanden är en av hörnstenarna i vår kundtjänst.

Vi annonserar lediga arbetsplatser på den här sidan samt med offentliga arbetsplatsannonser.

Kontakta oss