Arteknon Asiakastarinat

Arteknos kundberättelserPosti Oy

”Med Artekno har det varit lätt att skräddarsy standardprodukter för Postis specialbehov”, säger Postis business manager Pekka Kuronen. Posti kan också i fortsättningen lita på att det gemensamma produktutvecklingsarbetet fortsätter.

Posti Oy

Posti Ab erbjuder distribution av brev, paket, tidningar och direktmarknadsföring samt svarar för nästan ett tusen postkontors verksamhet i hela landet. Posti använder Arteknos termolådor, kylgelmattor, kylelementunderlag och -korgar i Termo-kyltransporttjänsten samt dagligvaruhandelns Kauppakassi-distribution.

Den riksomfattande Itella Termo-transporttjänsten som är försedd med automatisk temperaturövervakning levererar produkter som kräver kyltransport till kunden i förstklassigt skick. Fördelen med den är en kort leveranskedja och snabb transport. Man använder EPP termolåda 65 liter, Box´in Box distributionslåda 102 liter samt 242 liters Rullbur-termoskåp. Dagligvaruhandelns Kauppakassi-distributioner använder 60 liters Seulo-termolådor, som är försedda med flyttbara mellanväggar. Termolådorna garanterar inte i sig själva att produkten når kunden i förstklassigt skick. Genom att använda kylgelsmattor förbättras transportsäkerheten för produkter som förfars lätt och kylförvaringstiden förlängs ansenligt.

Pekka berättar att partnerskapet med Artekno fungerar bra. Användningsobjekten ställer krav på det material som används. ”Förutom att isolera väl ska det tåla stötar, därför är EPP ett bra material för oss”, fortsätter han. ”Det är också en god sak att vi via samma leverantör får alla de övriga tillbehör som ansluter sig till lådorna.”

Bekanta dig med kunden: www.posti.fi

Aarniodesign Oy

”Hos Artekno hittar man överlägsen know-how och arbetskvalitet.” säger Eero Aarnio, Aarniodesign Oy. Den finländske designern, professor h.c. Eero Aarnio är en av de stora påverkarna inom den moderna möbelformgivningen.

Aarniodesign Oy

Samarbetet mellan Artekno och Aarnio har fortgått sedan 1967. ”Den första Bollstolen laminerade jag själv i glasfiber och använde en inre form gjord av fanerstrimlor, som var överdragen med kraftpapper”, drar sig Eero Aarnio till minnes om uppkomsten av den finländska designklassikern. Hösten 1965, efter framgången på Köln-mässan, beställdes Bollstolen till 30 länder. ”Efter Bollstolen formgav jag för Asko stolen Pastilli, som direkt gick i produktion hos Artekno år 1967. Projektet drog naturligtvis med sig också Bollstolen, vars tillverkning övergick till Artekno genast efter Pastilli”, fortsätter Aarnio.

Samarbetet mellan Eero Aarnio och Artekno innefattar förfärdigandet av glasfiberföremålens formar och modellexemplar samt övervakningen och godkännandet av arbetet. Det är klart att framgång förutsätter stor yrkesskicklighet. ”Hos Artekno hittar man överlägsen know-how och arbetskvalitet. Överraskande produkter och den höga kvaliteten på arbetet håller den finländska produktionen konkurrenskraftig på den hårda internationella marknaden”, konstaterar Aarnio och fortsätter: ”För mig är det en verklig höjdpunkt att få varje ny modell färdig. Det är alltid spännande att uppleva hur en immateriell idé övergår till något konkret och blir en färdig produkt.”

Samarbetet fortsätter. ”Nästa produktidé håller redan på att mogna”, avslöjar Aarnio.

Läs mer: www.designeeroaarnio.com

Penningautomatföreningen

”Artekno är en aktiv samarbetspartner.” säger Janne Larkka, Penningautomatföreningen. Man kan se Arteknos polyuretanprodukter i RAY:s alla penningautomater.

Penningautomatföreningen

Utgångspunkten för samarbetet som pågått i många år är planeringsknow-how, som härstammar från en mångsidig erfarenhet.

”Artekno är med i vår produktutveckling från och med planeringen av formen, berättar RAY:s inköpschef Janne Larkka. Frukter av samarbetet är bland annat sidostyckena på spelautomaternas dörrar, displayramarna, benen och olika slags paneler. ”Arteknos produkter är i fråga om material samt sitt pris/kvalitetsförhållande de riktiga för RAY:s behov. Produktändringarna löper smidigt och tidtabellerna håller. Dessutom är Artekno aktiv med att reda ut och lösa problem då sådana uppenbarar sig”, berömmer Larkka.

Under årens lopp har det samlats ett flertal lyckade projekt. ”Det viktigaste för oss är att trygga produktionen. Jag kommer exempelvis att tänka på den utmanande ytbehandlingen av polyuretandelarna i Monijasso-automatens dörr samt ändringen av formen för betalningsterminalens hölje mitt i ett intensivt produktionsskede. Vardera klarades av med äran i behåll”, drar Larkka sig till minnes.

Framtidsutsikterna är också lovande. Det år 2011 lanserade automatkabinettet ersätter den äldre generationens utrustning och innefattar sammanlagt åtta av Artekno tillverkade stycken. I dessa komponenter känns och syns Arteknos fotspår länge.

”Vi hoppas att Artekno också i fortsättningen ska vara intresserat av våra produktutvecklingsprojekt. Själv rekommenderar jag Artekno varmt – som partner är företaget en pålitlig, kunnig, smidig och konkurrenskraftig inhemsk leverantör”, konstaterar Larkka.

Läs mer: www.ray.fi

Saarioinen Oy

Samarbetet mellan Artekno och Saarioinen är långvarigt och färgrikt. En stor del av de livsmedel som är välkända för hela folket förpackas i Artekno Oy:s produkter.

Saarioinen Oy

”För min del inleddes kompanjonskapet med Artekno år 1999, då jag jobbade som utvecklingsingenjör vid Ruoka-Saarioinen Oy. I min arbetsbeskrivning ingick bland annat förpackningsutveckling”, minns Saarioinen Oy:s avdelningschef Ari Matilainen.

”Samarbetet med Artekno är givetvis intimt, för bolagen hör till samma koncern. Under årens lopp har vi exempelvis utvecklat förpackningar i samarbete med Arteknos mellaneuropeiska huvudmän”, fortsätter han. I och med det långa kompanjonskapet har Matilainen bildat sig en klar uppfattning om Arteknos kvalitet: ”Till Arteknos styrkor hör kvalitativt högtstående produkter, försäljningsteamets produktmedvetenhet, exaktheten i leveranserna samt vid behov smidighet. Därför kan jag varmt rekommendera Artekno.”

I framtiden kan man de facto vänta sig allt intensivare kompanjonskap och djupare förpackningskunskaper.

Läs mer: www.saarioinen.fi