En kartongförpackning ger skydd och hållbarhet åt såväl kalla som varma livsmedel. Som förnybar och återvinningsbar är den ett miljövänligt alternativ för att förpacka livsmedel. En kartongförpackning är ofta tillverkad av ett livsmedelsdugligt material som är överstruket med plast för att tåla fukt bättre samt hindra att syre och aromer övergår till produkten. Till vårt urval hör kartongtallrikar, -underlag och -formar.

Materialet enligt din produkt

Vi tillverkar livsmedelsförpackningar i kartong av livsmedelsdugliga material enligt god praxis (GMP). Det material som används i produktionen väljs enligt din produkt, varvid värmebeständigheten och andra egenskaper svarar mot dina behov.

Kontakta oss

Konkreta användningsändamål


Bekanta dig med användningsändamålen