En plastförpackning ger kalla eller varma livsmedel skydd och hållbarhet. I vårt urval ingår såväl förpackningar för mjölkprodukter, luft- och vätsketäta askar, salladsaskar, modulaskar, HoReCa-askar för storkök, måltidsaskar, honungsburkar som plastlock till aluminiumaskar. Plastaskarna kan tillslutas med snap-on lock eller varmförseglad plastfolie. Det är möjligt att utföra kundspecifikt flerfärgstryck eller IML-etikettering (In-Mold Label) på förpackningarna.

Säkert och högklassigt

Det väletablerade samarbetet med varuleverantörerna garanterar god leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga leveranstider. En del av förpackningarna finns genast att få på Arteknos lager och en del är produkter som skall beställas av varuleverantören med några veckors leveranstid. Alla livsmedelsförpackningar i plast är tillverkade av livsmedelsdugliga material i enligthet med god praxis (GMP).

Kontakta oss Hämta broschyr

Konkreta användningsändamål

Bekanta dig med användningsändamålen