Tekniset muovituotteet

Tekniska plastprodukter

Exakt tillverkning av plastprodukter

När man låter tillverka plastprodukter är en partner som kan sin sak guld värd. Arteknos sakkunskap vad gäller tekniska plaster samt ett intensivt planeringssamarbete garanterar lyckade samarbetsprojekt.

Av oss får du en övergripande leverans från tillverkning av formen till en bearbetad slutprodukt. Vårt eget måleri möjliggör ytbehandling även av mångformiga produkter, och varje skede i tillverkningsprocessen omhänderhas av proffs som är engagerade för sin sak.

Artekno erbjuder hög kvalitet på produkterna, reaktionsförmåga , smidighet och bevisad hållbarhet på produkterna.

Kontakta oss

Konkreta användningsändamål


Bekanta dig med användningsändamålen

Materialen för att tillverka produkterna

EPP

EPP är ett cellpolypropen. De produkter som tillverkas av det får maskinellt sin slutliga utformning i en form som tillverkas för detta ändamål. Vid produktens tillverkningsprocess leds de med luft förexpanderade EPP-kornen längs rörledningar till en form i en automatmaskin. Med hjälp av tryck och ånga fyller kornen i formen den helt och ger det stycke som ska tillverkas dess slutliga form och storlek. Tillverkningsprocessen styrs och övervakas med automatmaskiner. I ugnsbehandlingen får styckena sin slutliga form och storlek.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • densiteten kan varieras mellan 20 ... 80 kg/m³ 
 • egenskaperna ändras enligt densiteten 
 • hög energidämpningsförmåga i förhållande till produktens lätthet 
 • god återställningsförmåga efter dynamisk eller statisk belastning 
 • låg vattenabsorbtion
 • funktionella egenskaper genom ett brett temperaturområde 
 • god kemikalietålighet (bl.a. mot oljor) 
 • lätt att rengöra och sterilisera (kan bl.a. tvättas i maskin) 
 • god värmeisoleringsförmåga inom ett brett temperaturspektrum 
 • kan användas för transport av livsmedel

Det typiska formmaterialet är aluminium.

Broschyr

epp-raaka-aine.jpg

EPS

EPS (cellpolystyren, i talspråk ofta ”Styrox”), är expanderad polystyrenplast med slutna celler, som på grund av sin hållbarhet och värmeisoleringsförmåga används i stor utsträckning i byggindustrin, i byggandet, samt lämpar sig utmärkt för användning i förpackningar, fraktcontainrar samt krävande tekniska delar.

Typiska egenskaper i slutprodukten:

 • Densiteten kan varieras mellan 18 -100 kg/m³ 
 • Egenskaperna ändras med densiteten 
 • Funktionella egenskaper över ett brett temperaturområde -40 … +75° C 
 • God värmeisoleringsförmåga 
 • Utomordentlig stötdämpningsförmåga 
 • Låg vattenabsorption 
 • Kan återvinnas som material 

Det typiska formmaterialet är aluminium.

Broschyr

eps-raaka-aine.jpg

Kompositplast

Kompositerna av armerad plast är härdade plaster som är förstärkta med glas- eller konstfiber eller härdplaster som stärkts med andra fyllningsmaterial. Armerad plast kan användas allt ifrån unikexemplar till stora industriella objekt. Av armerad plast kan man tillverka sömlösa konstruktioner, vilkas lätthet, hållbarhet och styvhet är av toppklass. Armerad plast får sin slutliga form och färg direkt från formen. I specialkonstruktioner kan man utnyttja bland annat kolfiberns och kevlarns goda egenskaper, speciallätthet och hållfasthet.

Typiska egenskaper i slutprodukten:

 • krävande och stora stycken utomordentlig hållfasthet i förhållande till vikten 
 • lättheten, hållbarheten och styvheten är av toppklass 
 • god värmebeständighet: optiska egenskaper för inomhus- och utomhusbruk 
 •  ytan har utomordentlig kvalitet, målbarhet och limbarhet 
 • utomordentlig tålighet mot korrosion, syror och baser 
 • nästan gränslös formgivningsfrihet 
 • god elisoleringsförmåga 
 • formkostnaderna per exemplar förmånliga

Det typiska formmaterialet är armerad plast.

Broschyr

lujitemuovi.jpg

Hårdintegralcellplast

Hårdintegralprodukterna utgörs av en sandwichkonstruktion, där en tät ytstruktur och en kärna i mikrostruktur tillsammans ger konstruktionen optimala hållfasthets-, lätthets-, styvhets- och vikt/hållfasthetsegenskaper. I samma konstruktion kan man variera väggtjocklekarna inom intervallet 6-30 mm – och ändå undvika krympspår som bildas på den yttre ytan. I processen kan man sätta in i produkten traditionella material såsom trä, metall eller olika slags fastsättningsinserter.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • nästan obegränsad formbarhet 
 • goda efterbearbetningsegenskaper (såsom trä) 
 • goda akustiskiska egenskaper 
 • tack vare det massiva ytskiktet slagseg och slitstark 
 • kan eftermålas och silkestryckas 
 • slutproduktens medeldensitet 300-750 kg/m³ 
 • brandklassificerad UL-94 VO (med 5,9 mm:s väggtjocklek)

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

kovaintegraali-materiaali.jpg

RIM/RRIM

Massiv, smidig RIM-polyuretan med mikroceller eller glasfiberarmerad RRIM är material, vilkas hållfasthetsegenskaper, värmebeständighet och slagseghet är i en klass för sig. RIM och RRIM är utomordentliga alternativ bland annat för hälsoteknologiska apparater och transportmedel. De lämpar sig för stycken med tunna väggtjocklekar och konkurrerar med traditionella formsprutade produkter. Cellpolyuretaner med mikroceller är mekaniskt hållfasta och deras väggtjocklek kan varieras.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • god måttnoggrannhet hos produkterna 
 • goda efterbearbetningsegenskaper (såsom trä) 
 • god slitstyrka 
 • elisolerande, korrosionsbeständig 
 •  kan eftermålas och silkestryckas 
 • kan EMI-skyddas 
 •  rekommenderade väggtjocklekar 4 -10 mm 
 • brandklassificerad UL-94 VO (med 4 mm väggtjocklek)

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

rim-materiaali.jpg

Elastomer

Polyuretanelastomererna (polyester eller polyeter) är gummiartade material. De kan ha antingen fast eller cellartad struktur beroende på de krav slutprodukten ställer.

Med polyuretanelastomerer uppnås utomordentliga egenskaper såsom stor hållfasthet, god slitstyrka, god resistens mot gaser, oljor och aromatiska kolväten och utomordentlig resistens mot syre och ozon.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • olika ytfigurer på produkten kan åstadkommas med hjälp av formen 
 • möjlighet att använda armeringar 
 • korrosionsbeständig och slagseg 
 • goda stötabsorberingsegenskaper 
 • dämpar buller och vibrationer 
 • behaglig att hantera 
 • produkterna genomfärgade eller IMC-målade 
 • elasticiteten bevaras inom temperaturintervallen -25…+70 °C 
 • lutproduktens medeldensitet 800–1200 kg/m3

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

elastomeeri.jpg

Elastisk integral

Den elastiska integralcellplastens egenskaper utnyttjas mångsidigt i apparat- och maskinbyggnad, inom möbelindustrin, i transportmedel, sjukhus- och undersökningsapparater och fritidsprodukter. Den för mjuk integralcellplast typiska strukturen bildas av en seg ythinna och en cellartad kärna. Elastiska produkter av integralcellplast förstärks typiskt med stödkonstruktioner i trä eller metall. Produkterna har goda fjädringsegenskaper, slitstyrka och hög rivhållfasthet. Beroende på seriestorleken kan produkterna tillverkas genomfärgade i den slutliga färg som önskas eller IMC-formmålade.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • olika ytfigurer på produkten kan åstadkommas med hjälp av formen 
 • tack vare integralstrukturen dämpas ljud och vibrationer 
 • goda fjädringsegenskaper och god slitstyrka 
 • elasticiteten bevaras inom temperaturintervallen -25…+70 °C 
 • slutproduktens medeldensitet kan varieras 200 - 700 kg/m³

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

elastinen_integraali.jpg

Kallskum, hårdskum

Kallskum och hårdskum är polyuretancellplastmaterial, som används exempelvis i möbler. Cellplasten har öppna celler stycket igenom, och det uppstår inte något nämnvärt hårt ytskikt. Man kan fritt reglera hur fjädrande kallskumsstoppningarna ska vara genom att variera materialets mängd och blandningsförhållande. Hårdskummets mekaniska egenskaper kan förbättras genom att ändra densiteten.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • nästan obegränsade formgivningsmöjligheter 
 • kallskummets mjukhet kan regleras 
 • möjlighet till IMO-brandklassificerade kallskumsprodukter 
 • hårdskummen är lätta och hållfasta

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

vaahto.jpg

Folieteknik

Folieteknikmetoden gör det möjligt att tillverka spektakulära produkter utan eftermålning och ytbeklädnad. Man gjuter samman ett särskilt ytskikt som ser bra ut och känns angenämt att vidröra med polyuretanskum bakom. Som ytmaterial kan användas antingen mjuka eller hårda plastfilmer.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • fin finish på utseendet 
 • produktytor som känns angenäma 
 • styvhet, ljuddämpning och lätthet kan regleras

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

foliotekniikka.jpg

PDCPD

Polydicyclopentadiene, PDCPD, är ett flytande tvåkomponentsråämne för plast med låg viskositet. Det har utomordentlig slaghållfasthet, elasticitet, lätthet, korrosionsbeständighet och målningsbarhet. Tack vare de goda mekaniska egenskaperna erbjuder processen fria händer i formgivningen exempelvis vad gäller tunnplåtskonstruktioner. PDCPD lämpar sig utmärkt för att tillverka stora formstycken.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • utomordentlig slaghållfasthet 
 • god värmebeständighet: optimala egenskaper för inom- och utomhusbruk 
 •  utomordentlig ytkvalité, målningsbarhet och limningsbarhet 
 • utomordentlig korrosions-, syra- och basbeständighet 
 • nästan obegränsade formgivningsmöjligheter

Typiska formmaterial är aluminium och stål.

Broschyr

pdcpd.jpg