Cellplast är ett material, som inte egentligen uppställer några begränsningar i fråga om formen. Genom att planera produkten med dig kan vi hitta det rätta materialet för dina behov. Provformar och enstaka provexemplar gör försöket med prototyper smidigare.

Vi använder den nyaste tekniken i planeringen. Planeringsteamet har långvarig erfarenhet av cellplastmaterial. 3D-planering och -modellering skapar redan i början av produktutvecklingsarbetet en möjlighet till växelverkan mellan kund och planering.

Solumuovituotteet

EPS - Expanded polystyrene

EPS-produkter, ”Styrox”, tillverkas av granulat, som förexpanderas till önskad densitet med hjälp av ånga och tryck, från reaktorn leds "cellplastkornen" till förvaringssiloer, där de får stabilisera sig före processeringen vanligtvis 12 - 48 timmar. Från förvaringssiloerna leds de förexpanderade EPS-kornen längs rör till en sluten form som är installerad i en automatmaskin, där de med hjälp av ånga expanderas till en produkt av önskad form och storlek. Efter expandering och avkylning är stycket klart att tas ur formen och i bruk.

EPP - Expanded polypropylene

EPP är cellpolypropen, som tillverkas genom att av polypropen kapa korn i önskat mått efter extruderingsprocessen. Efter kapningen förexpanderas EPP-kornen i en process, där det verksamma ämnet är CO2. EPP-produkterna tillverkas i formen maskinellt, där de sintras och får sin slutliga form i ugnsbehandlingsskedet.

EPP

nexxt som tillverkats av cellplast get en riktig känsla av innebandy

De av Artekno tillverkade Nexxt -innebandyrinkarna är planerade enligt det Internationella Innebandyförbundets (IFF) standarder. De stapelbara kantelementen är tillverkade av hållbar och lätt cellplast (EPP), varför rinken lämpar sig för spel både inom- och utomhus. Det är också lätt att sätta ihop en rink i den storlek du önskar och det är tryggt att använda själva rinken. Nexxt -innebandyrinkarna säljs i utomlands av den av Artekno befullmäktigade försäljaren:

Nexxt -salibandykaukalo

Panu Hämäri
HRD Finland Oy
panu.hamari@hrd.fi
www.hrd.fi

Nexxt floorball rinks (PDF, 1.15 MB)
IFF certified floorball equipment (PDF, 247.60 kB)

Kontakta oss

Konkreta användningsändamål


Bekanta dig med användningsändamålen

Materialen för att tillverka produkterna

EPS

EPS (cellpolystyren, i talspråk ofta ”Styrox”), är expanderad polystyrenplast med slutna celler, som på grund av sin hållbarhet och värmeisoleringsförmåga används i stor utsträckning i byggindustrin, i byggandet, samt lämpar sig utmärkt för användning i förpackningar, fraktcontainrar samt krävande tekniska delar.

Typiska egenskaper i slutprodukten:

 • Densiteten kan varieras mellan 18 -100 kg/m³ 
 • Egenskaperna ändras med densiteten 
 • Funktionella egenskaper över ett brett temperaturområde -40 … +75° C 
 • God värmeisoleringsförmåga 
 • Utomordentlig stötdämpningsförmåga 
 • Låg vattenabsorption 
 • Kan återvinnas som material 

Det typiska formmaterialet är aluminium.

Broschyr

eps-raaka-aine.jpg

EPP

EPP är ett cellpolypropen. De produkter som tillverkas av det får maskinellt sin slutliga utformning i en form som tillverkas för detta ändamål. Vid produktens tillverkningsprocess leds de med luft förexpanderade EPP-kornen längs rörledningar till en form i en automatmaskin. Med hjälp av tryck och ånga fyller kornen i formen den helt och ger det stycke som ska tillverkas dess slutliga form och storlek. Tillverkningsprocessen styrs och övervakas med automatmaskiner. I ugnsbehandlingen får styckena sin slutliga form och storlek.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • densiteten kan varieras mellan 20 ... 80 kg/m³ 
 • egenskaperna ändras enligt densiteten 
 • hög energidämpningsförmåga i förhållande till produktens lätthet 
 • god återställningsförmåga efter dynamisk eller statisk belastning 
 • låg vattenabsorbtion
 • funktionella egenskaper genom ett brett temperaturområde 
 • god kemikalietålighet (bl.a. mot oljor) 
 • lätt att rengöra och sterilisera (kan bl.a. tvättas i maskin) 
 • god värmeisoleringsförmåga inom ett brett temperaturspektrum 
 • kan användas för transport av livsmedel

Det typiska formmaterialet är aluminium.

Broschyr

epp-raaka-aine.jpg