Kompositplastprodukterna är måttnoggranna, eleganta och hållbara samt ger formgivaren nästan obegränsad frihet att använda de former han önskar. En utmärkt egenskap hos kompositplasten är dess formbarhet för de mest varierande användningsändamål. Kompositplast kan användas alltifrån små enskilda stycken till stora industriella tillämpningar.

Lujitemuovituotteet

Av kompositplast kan man tillverka sömlösa konstruktioner, som har lätthet, hållbarhet och styvhet i toppklass. I specialkonstruktioner utnyttjas bland annat glasfiberns eller kevlarns lätthet och hållfasthet. Konstruktioner i kompositplast är utomordentligt motståndskraftiga mot korrosion, syror och baser samt stora temperaturväxlingar.

Lujitemuovituotteet

Av våra produkter i kompositplast är segel-, motor- och roddbåtar samt de av Eero Aarnio formgivna möblerna, som har tillverkats sedan 1960-talet, de mest kända.

Kontakta oss

Konkreta användningsändamål


Bekanta dig med användningsändamålen

Materialen för att tillverka produkterna

Kompositplast

Kompositerna av armerad plast är härdade plaster som är förstärkta med glas- eller konstfiber eller härdplaster som stärkts med andra fyllningsmaterial. Armerad plast kan användas allt ifrån unikexemplar till stora industriella objekt. Av armerad plast kan man tillverka sömlösa konstruktioner, vilkas lätthet, hållbarhet och styvhet är av toppklass. Armerad plast får sin slutliga form och färg direkt från formen. I specialkonstruktioner kan man utnyttja bland annat kolfiberns och kevlarns goda egenskaper, speciallätthet och hållfasthet.

Typiska egenskaper i slutprodukten:

  • krävande och stora stycken utomordentlig hållfasthet i förhållande till vikten 
  • lättheten, hållbarheten och styvheten är av toppklass 
  • god värmebeständighet: optiska egenskaper för inomhus- och utomhusbruk 
  •  ytan har utomordentlig kvalitet, målbarhet och limbarhet 
  • utomordentlig tålighet mot korrosion, syror och baser 
  • nästan gränslös formgivningsfrihet 
  • god elisoleringsförmåga 
  • formkostnaderna per exemplar förmånliga

Det typiska formmaterialet är armerad plast.

Broschyr

lujitemuovi.jpg