Artekno Oy har specialiserat sig på tillverkning av tekniska polyuretanprodukter. Förmånliga formkostnader, hög kvalitet och bevisad hållbarhet har gjort våra polyuretanprodukter framgångsrika. Materialkontroll och formgivning spelar en viktig roll för att vart och ett projekt ska lyckas.

Polyuretaanituotteet

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda helhetsomfattande leverans från tillverkning av form till finslipad slutprodukt. En egen målaravdelning möjliggör ytbehandling också av mångformiga produkter. Då styckestorlekarna och kvalitetskraven ökar, framhävs överlägsenhetsfaktorerna i våra produkter. Ett intimt planeringssamarbete med kunden resulterar i fungerande, ändamålsenliga lösningar, som förbättrar kundens konkurrensförmåga.

Polyuretaanituotteet

Tala om dina krav och dina specialönskemål, så letar vi tillsammans fram den rätta lösningen för just Dina produkter.

Kontakta oss

Konkreta användningsändamål


Bekanta dig med användningsändamålen

Materialen för att tillverka produkterna

Hårdintegralcellplast

Hårdintegralprodukterna utgörs av en sandwichkonstruktion, där en tät ytstruktur och en kärna i mikrostruktur tillsammans ger konstruktionen optimala hållfasthets-, lätthets-, styvhets- och vikt/hållfasthetsegenskaper. I samma konstruktion kan man variera väggtjocklekarna inom intervallet 6-30 mm – och ändå undvika krympspår som bildas på den yttre ytan. I processen kan man sätta in i produkten traditionella material såsom trä, metall eller olika slags fastsättningsinserter.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • nästan obegränsad formbarhet 
 • goda efterbearbetningsegenskaper (såsom trä) 
 • goda akustiskiska egenskaper 
 • tack vare det massiva ytskiktet slagseg och slitstark 
 • kan eftermålas och silkestryckas 
 • slutproduktens medeldensitet 300-750 kg/m³ 
 • brandklassificerad UL-94 VO (med 5,9 mm:s väggtjocklek)

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

kovaintegraali-materiaali.jpg

Elastisk integral

Den elastiska integralcellplastens egenskaper utnyttjas mångsidigt i apparat- och maskinbyggnad, inom möbelindustrin, i transportmedel, sjukhus- och undersökningsapparater och fritidsprodukter. Den för mjuk integralcellplast typiska strukturen bildas av en seg ythinna och en cellartad kärna. Elastiska produkter av integralcellplast förstärks typiskt med stödkonstruktioner i trä eller metall. Produkterna har goda fjädringsegenskaper, slitstyrka och hög rivhållfasthet. Beroende på seriestorleken kan produkterna tillverkas genomfärgade i den slutliga färg som önskas eller IMC-formmålade.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • olika ytfigurer på produkten kan åstadkommas med hjälp av formen 
 • tack vare integralstrukturen dämpas ljud och vibrationer 
 • goda fjädringsegenskaper och god slitstyrka 
 • elasticiteten bevaras inom temperaturintervallen -25…+70 °C 
 • slutproduktens medeldensitet kan varieras 200 - 700 kg/m³

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

elastinen_integraali.jpg

Elastomer

Polyuretanelastomererna (polyester eller polyeter) är gummiartade material. De kan ha antingen fast eller cellartad struktur beroende på de krav slutprodukten ställer.

Med polyuretanelastomerer uppnås utomordentliga egenskaper såsom stor hållfasthet, god slitstyrka, god resistens mot gaser, oljor och aromatiska kolväten och utomordentlig resistens mot syre och ozon.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • olika ytfigurer på produkten kan åstadkommas med hjälp av formen 
 • möjlighet att använda armeringar 
 • korrosionsbeständig och slagseg 
 • goda stötabsorberingsegenskaper 
 • dämpar buller och vibrationer 
 • behaglig att hantera 
 • produkterna genomfärgade eller IMC-målade 
 • elasticiteten bevaras inom temperaturintervallen -25…+70 °C 
 • lutproduktens medeldensitet 800–1200 kg/m3

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

elastomeeri.jpg

RIM/RRIM

Massiv, smidig RIM-polyuretan med mikroceller eller glasfiberarmerad RRIM är material, vilkas hållfasthetsegenskaper, värmebeständighet och slagseghet är i en klass för sig. RIM och RRIM är utomordentliga alternativ bland annat för hälsoteknologiska apparater och transportmedel. De lämpar sig för stycken med tunna väggtjocklekar och konkurrerar med traditionella formsprutade produkter. Cellpolyuretaner med mikroceller är mekaniskt hållfasta och deras väggtjocklek kan varieras.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • god måttnoggrannhet hos produkterna 
 • goda efterbearbetningsegenskaper (såsom trä) 
 • god slitstyrka 
 • elisolerande, korrosionsbeständig 
 •  kan eftermålas och silkestryckas 
 • kan EMI-skyddas 
 •  rekommenderade väggtjocklekar 4 -10 mm 
 • brandklassificerad UL-94 VO (med 4 mm väggtjocklek)

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

rim-materiaali.jpg

Kallskum, hårdskum

Kallskum och hårdskum är polyuretancellplastmaterial, som används exempelvis i möbler. Cellplasten har öppna celler stycket igenom, och det uppstår inte något nämnvärt hårt ytskikt. Man kan fritt reglera hur fjädrande kallskumsstoppningarna ska vara genom att variera materialets mängd och blandningsförhållande. Hårdskummets mekaniska egenskaper kan förbättras genom att ändra densiteten.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • nästan obegränsade formgivningsmöjligheter 
 • kallskummets mjukhet kan regleras 
 • möjlighet till IMO-brandklassificerade kallskumsprodukter 
 • hårdskummen är lätta och hållfasta

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

vaahto.jpg

Folieteknik

Folieteknikmetoden gör det möjligt att tillverka spektakulära produkter utan eftermålning och ytbeklädnad. Man gjuter samman ett särskilt ytskikt som ser bra ut och känns angenämt att vidröra med polyuretanskum bakom. Som ytmaterial kan användas antingen mjuka eller hårda plastfilmer.

Typiska egenskaper hos slutprodukten:

 • fin finish på utseendet 
 • produktytor som känns angenäma 
 • styvhet, ljuddämpning och lätthet kan regleras

Typiska formmaterial är epoxiplast och aluminium.

Broschyr

foliotekniikka.jpg